(1)
Nurlaili, S.; Hartatik, S.; Akhwani, A.; Taufiq, M. Pengembangan Media Pembelajaran Malongka (Mari Lompat Angka) Dalam Menyelesaikan Soal Open-Ended Materi Operasi Bilangan Kelas II SD. cendekia 2020, 4, 577-592.