NURLAILI, S.; HARTATIK, S.; AKHWANI, A.; TAUFIQ, M. Pengembangan Media Pembelajaran Malongka (Mari Lompat Angka) dalam Menyelesaikan Soal Open-Ended Materi Operasi Bilangan Kelas II SD. Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika, v. 4, n. 2, p. 577-592, 13 jul. 2020.