[1]
S. Nurlaili, S. Hartatik, A. Akhwani, and M. Taufiq, “Pengembangan Media Pembelajaran Malongka (Mari Lompat Angka) dalam Menyelesaikan Soal Open-Ended Materi Operasi Bilangan Kelas II SD”, cendekia, vol. 4, no. 2, pp. 577-592, Jul. 2020.